banner
Witamy 28 lipca 2015 roku

ul. Mickiewicza 7, 64-100 Leszno tel. 0-prefix-65 Centrala: 525-83-00 Fax: 528-70-68

 

 Menu główne
· Strona główna
· Archiwum

 Informacje
· Oferty pracy
· Konta bankowe
· Podatek dochodowy
· Podatek VAT
· Sala Obsługi
· Licytacje
· Zamówienia publiczne
· Pomoc publiczna
· Ogłoszenia
· Kalendarz podatnika
· Wzory formularzy
· Wzory wniosków
· System Zarządzania Jakością
· Karty informacyjne
· Standardy obsługi klienta

 Inne
· Linki
· Galeria

  

Aktualności

(2015-07-20)
UWAGA!!
Uruchomiono nowe strony BIP+ Wielkopolskiej Administracji Podatkowej (WAP).


(2015-07-16)
Nie daj się oszukać - sprawdź paragon
To kolejna osłona kampanii paragonowej resortu finansów, która ruszyła w miesiącu lipcu. Ich celem jest zachęcenie kupujących nie tylko do brania, ale także do sprawdzania paragonów wydawanych z kas fiskalnych.


(2015-04-28)
KOMUNIKAT

W dniach 29 i 30 kwietnia br. w zakresie przyjmowania zeznań podatkowych Urząd Skarbowy czynny będzie do godz.18.00

Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Lesznie


(2015-03-13)
NOWA USŁUGA
Od 15 marca 2015 r. Administracja podatkowa wprowadza nową usługę ułatwiającą rozliczenie PIT - "Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe przez administrację podatkową"(PFR).
Usługa ta, to dodatkowa pomoc, udogodnienie w rozliczeniach, to także jeden ze sposobów złożenia zeznania PIT-37.
Więcej informacji na www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

(2015-02-23)
Dzień Otwarty


(2015-01-30)
Ulga:PRORODZINNA REHABILITACYJNA
Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 lutego br w godz. 12.00 -14.00 w siedzibie urzędu na pok. 305 (III piętro) pracownicy urzędu omówią zasady korzystania z ulgi prorodzinnej i rehabilitacyjnej.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy..

(2015-01-20)
Wyślij PIT z siedziby Urzędu
Uprzejmie informujemy, że na terenie Urzędu Skarbowego w Lesznie utworzono stanowiska przeznaczone do składania zeznań podatkowych drogą elektroniczną, na którym możesz otrzymać nie tylko fachową pomoc przy przesyłaniu zeznania oraz zasięgnąć wszelkich informacji dotyczących systemu e-deklaracje.
Składając zeznanie przez internet oszczędzamy swój czas i pieniądze.

(2015-01-16)
Najczęściej popełniane błędy w zeznaniach rocznych


(2015-01-15)
Krótszy termin zwrotu podatku
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesznie uprzejmie informuje, że w ramach uczestnictwa w rządowym programie dla rodzin wielodzietnych Ministerstwo Finansów zobowiązało się do zwrotu przez organy podatkowe nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającej z rocznego zeznania podatkowego z tytułu ulgi prorodzinnej z tytułu wychowania co najmniej trojga dzieci w terminie 30 dni od dnia złożenia zeznania podatkowego.
Warunkiem otrzymania szybszego zwrotu, jest posiadanie Karty Dużej Rodziny oraz złożenie zeznania drogą elektroniczną.

(2014-12-05)
Likwidacja zaświadczeń VAT-25 od 1 stycznia 2015r.

Z dniem 1 stycznia 2015r. znosi się obowiązek uzyskania z urzędu skarbowego - dla potrzeb rejestracji sprowadzanych pojazdów z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - zaświadczenia VAT-25 potwierdzającego uiszczenie przez podatnika podatku lub brak obowiązku uiszczenia podatku z tytułu przywozu tych pojazdów.
Zaświadczenie to nie będzie zatem już wymagane przez organy dokonujące stałej rejestracji pojazdów od dnia 1 stycznia 2015r.
Nabywcy środków transportu rozliczający wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) będą obowiązani nadal składać do urzędu skarbowego informację o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (VAT-23).
Niezmieniony pozostanie także obowiązek zapłaty podatku od takich nabyć w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego.

Podstawa prawna:
Art.1 pkt 7 i 8 w związku z art.17 ustawy z dnia 7 lutego 2014r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 13 marca 2014r. Poz.312)


(2014-12-29)
KASY FISKALNE - ZMIANY 2015r

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesznie informuje, że w dniu 4 listopada 2014 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które obowiązywać będzie w latach 2015 - 2016.
Pełna treść Rozporządzenia dostępna pod adresem
www.mf.gov.pl/documents/766655/7564007/Rozporzadzenie_zwolnienia_2015-2016.pdf

(2014-12-17)
Uwaga na fałszywe e-maile
Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Ministerstwa Finansów informuje, że w ostatnim czasie zostały wykryte próby wyłudzania informacji dotyczących danych z kart płatniczych. W e-mailach które sugerują, że zostały wysłane z Ministerstwa Finansów i dotyczą zwrotu podatków, zawarte są prośby o podanie m.in. następujących danych:
- Imię i nazwisko na karcie,
- Adres,
- Miasto,
- Kod Pocztowy,
- Numer Karty,
- Test numer (CVV - 3 cyfry z tyłu karty),
- Data Przydatności,
- Numer Rachunku Karty,
- NIK,
- PIN,
- Data Urodzenia (DD.MM.RRRR),
- Secure Code(Visa; Mastercard).
Korespondencja podpisana jest przez "Ministerstwo Finansów";.
Uprzejmie informujemy, że autorem powyższej korespondencji nie jest Ministerstwo Finansów.

W związku z zaistniałą sytuacją zwracamy uwagę, by zachować czujność i nie odpowiadać na korespondencję tego typu. W żadnym wypadku nie należy wysyłać danych dotyczących kart płatniczych, klikać w załączone do podejrzanego e-maila linki, ani podawać swoich danych w formularzach internetowych.
czytaj więcej

(2014-12-15)
Nowe formularze
Od 1 grudnia 2014r. obowiązują nowe wzory formularzy NIP-2, NIP-7, ZAP-3, NIP-8, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających.

(2014-12-10)
Zmiany w składaniu deklaracji przez płatników
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesznie uprzejmie informuje,że od 1 stycznia 2015 roku wchodzą w życie nowe obowiązki wynikające ze zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika za 2014 r.

Wprowadzone zmiany nakładają na płatników, w tym też na przedsiębiorców, nowe zasady przesyłania do urzędów skarbowych informacji i rocznych obliczeń podatku za osoby fizyczne.

Wszystkie niezbędne informacje w tym zakresie znajdziesz na www.portalpodatkowy.mf.gov.pl w zakładce ,, Dla płatników,,

(2014-12-05)
Zmiana w zakresie ulgi rodzinnej
Zmianie ulega kwota odliczenia przysługująca rodzicom na trzecie i kolejne dziecko oraz możliwość skorzystania z odliczenia w pełnej wysokości w przypadku, gdy pobrane zaliczki są mniejsze od wykazanej kwoty ulgi. W rozliczeniu rocznym za 2014 rok rodziny wielodzietne odliczą wyższą kwotę ulgi rodzinnej.

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podpisał zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Jedną z najważniejszych dla podatników zmian jest zmiana dotycząca ulgi rodzinnej.
Zgodnie z nowymi rozwiązaniami na pierwsze i drugie dziecko kwota ulgi zostaje bez zmian tj. 92,67 zł miesięcznie, co za cały rok daje kwotę 1112,04 zł na dziecko. Natomiast na trzecie dziecko miesięczna kwota ulgi wynosi 166,67 zł, tj. 2000,04 zł za cały rok oraz na czwarte i kolejne dziecko 225 zł miesięcznie, co finalnie za cały rok daje kwotę ulgi w wysokości 2700 zł.
Należy pamiętać, że kwota ulgi nie może przekroczyć kwoty składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne podlegających odliczeniu.
Bez zmian pozostają zasady uprawniające do skorzystania z ulgi rodzinnej.

(2014-12-05)
Nowe druki
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesznie uprzejmie informuje, że w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1634 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
Określa ono nowe wzory formularzy, np. PIT-11, PIT-8C i PIT-R (przykładowo wzór informacji PIT-11 służącej do rozliczenia dochodów za 2014 r. stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia). Zaczną one obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.
Natomiast w Dzienniku Ustaw z dnia 28 listopada 2014 r. zostały opublikowane trzy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. :

 • w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych - pod poz. 1674,

 • w sprawie określenia wzoru części uzupełniającej zeznania podatkowego składanego za rok 2014 - pod poz. 1673,

 • w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

 • pod poz. 1672.(2014-09-10)
Portal Podatkowy - czyli wszystko o podatkach w jednym miejscu

Ministerstwo Finansów uruchomiło Portal Podatkowy. To pierwszy etap wdrażanego nowego systemu teleinformatycznego administracji podatkowej, wspierającego podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. Pod jednym adresem www.portalpodatkowy.mf.gov.pl znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące podatków. Portal docelowo będzie składał się z dwóch elementów: części ogólnodostępnej i dostępnej po zalogowaniu.

(2014-07-29)
Służba celna ostrzega przed fałszywymi wezwaniami do zapłaty
Służba Celna ostrzega przed oszustami, którzy próbują wyłudzić pieniądze od obywateli.
Oszuści rozsyłają fałszywe wezwania do wpłacania na wskazane konto kwoty 150 złotych, jako kary za zakup nielegalnego tytoniu.
czytaj więcej

(2014-07-22)
Pamiętaj o paragonie !
W całym kraju ruszyła letnia osłona całorocznej ogólnopolskiej kampanii Ministerstwa Finansów pod hasłem ,, Weź paragon,,
W ramach akcji pracownicy urzędów kontroli skarbowej, izb skarbowych oraz urzędów skarbowych przeprowadzą działania kontrolne i prewencyjne prowadzące do ujawnienia nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kas.
Prowadzona akcja ma uświadomić społeczeństwu korzyści płynące z brania paragonów oraz rzetelnego ewidencjonowania obrotów na kasach fiskalnych przez podatników.
Biorąc paragon :
 • wspieramy uczciwą konkurencję

 • ułatwiamy sobie złożenie reklamacji

 • zmniejszamy szarą strefę

 • zyskujemy pewność, ze zapłacony przez nas w cenie towaru czy usługi podatek trafi do budżetu państwa,

 • mamy możliwość porównania cen oraz pewność, że nie zostaliśmy oszukani.

Zachęcamy więc wszystkich do wspierania kampanii i czynnego udziału w kształtowaniu poprawnych praktyk konsumenckich i likwidacji tzw. ,,szarej strefy,,.

(2014-07-14)
W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że CRP KEP służy:
 1. gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych wynikających:

  • a) ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów,

  • b) z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych;

 2. weryfikacji danych, o których mowa w pkt 1, oraz porównaniu ich z rejestrami urzędowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów.


Dane gromadzone w CRP KEP, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz. 2), objęte są tajemnicą skarbową, z wyjątkiem numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numeru identyfikacyjnego REGON.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych nie pobiera opłaty za rejestrację podmiotów w CRP KEP.

Mając na uwadze powyższe Ministerstwo Finansów zaleca rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów. Jednocześnie Ministerstwo Finansów nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów/rejestrów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne.


(2014-06-24)
PROFIL ZAUFANY

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesznie przypomina, że PROFIL ZAUFANY można potwierdzić w Urzędzie Skarbowym w Lesznie.

Profil zaufany to bezpłatna alternatywa dla podpisu elektronicznego. Dzięki profilowi można załatwić sprawy administracyjne droga elektroniczna poprze Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Działa on podobnie jak odręczny podpis - identyfikuje osobę, która ten profil wykorzystuje.
Aby uzyskać profil zaufany należy założyć konto na stronie www.epuap.gov.pl, a następnie wypełnić i wysłać wniosek o nadanie profilu zaufanego. Kolejnym krokiem jest potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy w dowolnym punkcie potwierdzeń (np. w Urzędzie Skarbowym w Lesznie). Wydanie oraz korzystnie z profilu zaufanego jest bezpłatne.

(2014-04-04)
NOWE ZASADY ODLICZNIA PODATKU VAT

Od dnia 1 kwietnia 2014 roku obowiązują nowe zasady odliczania i rozliczania podatku VAT od wszystkich wydatków dotyczących samochodów osobowych ...


(2014-03-25)
Deklaracja VAT-26!

W Dzienniku Ustaw z dnia 21 marca 2014 r , poz 371 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej -VAT-26.

(2014-02-06)
List otwarty Ministra Finansów


(2014-02-05)
,,Nie bądź jeleń weź paragon,,

Rozpoczęły się ferie zimowe, a wraz z nimi ruszyła kolejna ogólnopolska edycja kampanii informacyjnej Ministerstwa Finansów ,,Nie bądź jeleń weź paragon,,. Akcja prowadzona jest od 20 stycznia do 2 marca 2014 r.
Akcja ma uświadomić społeczeństwu korzyści płynące z brania paragonów oraz z rzetelnego ewidencjonowania obrotów na kasach fiskalnych przez przedsiębiorców.
Kampania przypomina, że biorąc paragon:
 • ułatwiamy sobie złożenie reklamacji
 • wspieramy uczciwą konkurencję
 • zmniejszamy szarą strefę
 • zyskujemy pewność, że zapłacony przez nas w cenie towaru czy usługi podatek trafi do budżetu państwa
 • mamy pewność, że nie zostaliśmy oszukani
W ramach akcji pracownicy urzędów kontroli skarbowej, izb skarbowych oraz urzędów skarbowych prowadzą działania informacyjne, edukacyjne i kontrolne.
Kampania prowadzona jest przede wszystkim wśród właścicieli sklepów, stoisk, ich klientów oraz wśród młodzieży i dzieci.

Działania informacyjno-edukacyjne mają na celu podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa oraz kształtowania właściwych postaw obywatelskich, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Zachęcamy więc wszystkich podatników do wspierania kampanii i czynnego udziału w kształtowaniu poprawnych praktyk konsumenckich.

(2014-02-03)
Masz wątpliwości podatkowe?
Wejdź na stronę www.szybkipit.pl
Ministerstwo Finansów uruchomiło specjalną stronę internetową www.szybkipit.pl która pomaga w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych

(2014-01-20)
Rozliczasz podatek dochodowy w deklaracji PIT -28 , PIT-16A i PIT-19A skorzystaj z pomocy ekspertów...Zadzwoń do ministerstwa

(2013-12-31)
PIT-28 Ryczałt ewidencjonowany
Przypominamy, że przychody opodatkowane na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego rozliczyć należy składając do 31 stycznia 2014 deklaracje PIT-28 (wersja 17)
PIT-28 dotyczy:
 • prowadzących indywidualną pozarolniczą działalność gospodarczą rozliczana ryczałtowo

 • prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej osób fizycznych opodatkowanej ryczałtowo

 • osiągających przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze

Wybierając ryczałt ewidencjonowany należy pamiętać że:
 • nie możemy rozliczyć się wspólnie z małżonką lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko ( wyjątkiem jest , gdy ryczałtem opodatkowane są przychody z najmu prywatnego)

 • nie mamy prawa do odliczenia ulgi prorodzinnej

 • jeżeli nasze przychody za rok 2013 przekroczyły kwotę 150.000 euro to w 2014 roku nie możemy rozliczać się na ryczałcie.


(2013-12-19)
Przypominamy

Podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, którzy dokonają rozliczenia rocznego zgodnie z art. 44 ust.6 o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku podatkowego złożą zeznanie podatkowe nie muszą wpłacać zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio za kwartał.
Dzień 20 stycznia wyznacza jednocześnie termin zapłacenia podatku wynikającego z tego zeznania.
W związku z powyższym złożenie zeznania rocznego w terminie do 20 stycznia następnego roku, a niewywiązanie się podatnika z obowiązku zapłaty podatku w tym terminie powoduje u niego powstanie zaległości podatkowej w podatku dochodowym.

(2013-12-19)
Ostrzeżenie
przed firmami oferującymi wpis do rejestru przedsiębiorców za opłatą - karta informacyjna K-011


(2013-12-10)
Zmiana formy opodatkowania

Przypominamy, że podatnicy, którzy w 2014 roku zamierzają zmienić formę opodatkowania muszą o tym fakcie powiadomić Naczelnika Urzędu Skarbowego. W tym celu powinni złożyć w terminie do 20 stycznia w Urzędzie Skarbowym oświadczenie (wniosek).
Brak takiego oświadczenia będzie skutkowało pozostaniem na dotychczasowej formie opodatkowania.

(2013-12-10)
10 stycznia 2014 r. - PIT-12

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesznie przypomina, że podatnicy, którzy chcą, by zeznanie podatkowe złożył za nich pracodawca (płatnik) winni złożyć płatnikowi przed dniem10 stycznia 2014 roku oświadczenia na druku PIT-12.
Po złożeniu PIT-12 płatnik złoży za podatnika deklaracje roczną na druku PIT-40. Podatnik nie otrzyma więc do końca lutego informacji PIT-11. Otrzyma natomiast od płatnika do końca lutego 2014 r deklaracje roczną PIT-40.
W rozliczeniu rocznym dokonanym przez płatnika, podatnik nie będzie mógł skorzystać z ulg.

(2013-11-25)
Nowe formularze PIT

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesznie uprzejmie informuje, że w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2013 r (Dz. U. Z 2013 r. poz. 1054 ) w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych zostały określone nowe wzory :
deklaracji:
 • PIT - 4R ( wersja 4)

 • PIT - 6/6L ( wersja 10)

 • PIT - 8 AR ( wersja 3)

informacji:
 • PIT - 8C ( wersja 6)

 • PIT - 11 ( wersja 20)

 • PIT - R ( wersja 16)

 • PIT- IFT - 1/IFT -1R (wersja 10 )

oświadczeń
 • PIT - 2 ( wersja 4)

 • PIT - 2A ( wersja 4)

 • PIT - 3 ( wersja 4)

 • PIT - 12 ( wersja 6)


W/w wzory mają zastosowanie do rozliczeń przychodów dochodów ( strat) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2013 r.

(2013-11-25)
Zmiany w zwrocie VAT za materiały budowlane

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesznie informuje, że ustawą z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi ( Dz. U.z 2013 r, poz. 1304) uchylona została z dniem 1 stycznia 2014 obowiązująca obecnie ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.
Od 1 stycznia 2014 roku zgodnie z w/w ustawą ulga ta będzie stopniowo wygaszana. Szczegóły zawarte się w Dz.U.z 2013 roku poz. 1304.

(2013-11-25)
Składamy deklaracje PIT- 6 /PIT- 6L

Naczelnik urzędu Skarbowego w Lesznie przypomina ,że z dniem 2 grudnia 2013 roku mija termin do złożenia przez osoby fizyczne uzyskujące dochody z działów specjalnych produkcji rolnej deklaracji PIT-6 /6L dla ustalenia zaliczek na podatek dochodowy na 2014 rok.

(2013-10-04)
UWAGA NOWOŚĆ
Kaucja gwarancyjna

Z dniem 1 października weszły w życie przepisy ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Poz.1027). Powyższą zmianą wprowadzono do ustawy m.in. dział Xa Odpowiedzialność podatkowa nabywcy w szczególnych przypadkach.
Instytucja odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe sprzedawcy dotyczy dostaw towarów wrażliwych, wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy tj. niektórych wyrobów stalowych (nieobjętych mechanizmem odwrotnego obciążenia), paliwa i złota nieobrobionego.
Funkcję ochronną, powodującą wyłączenie odpowiedzialności podatkowej nabywcy, pełni kaucja gwarancyjna, która może zostać złożona w formie :

 • depozytu pieniężnego na wyodrębniony rachunek urzędu skarbowego,

 • gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,

 • pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, do wyłącznego dysponowania, do wysokości składanej kaucji gwarancyjnej, środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku prowadzonym w tym banku lub tej kasie.


Wyłączenie solidarnej odpowiedzialności podatkowej nabywcy towarów wskazanych w załączniku nr 13 do ustawy następuje w wypadku, gdy na dzień dokonania dostawy zostały spełnione m.in. następujące warunki :

 • podmiot dokonujący dostawy tych towarów był wymieniony w wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną,

 • wysokość kaucji gwarancyjnej odpowiadała co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika lub kaucja ta wynosiła co najmniej 3 000 000 zł.


Wykaz podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną został udostępniony przez Ministerstwo Finansów w serwisie www.kaucja-gwarancyjna.mofnet.gov.pl.
Więcej informacji można znaleźć w komunikacie na temat kaucji gwarancyjnej na stronie BIP Ministerstwa Finansów oraz www.finanse.mf.gov.pl w dziale VAT/Kaucja gwarancyjna.

Rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w Lesznie do wpłat depozytu pieniężnego :
NBP O/O w Poznaniu
42 1010 1469 0016 5813 9120 1000

(2013-06-06)
NOWE WZORY DEKLARACJI VAT
Informujemy, że :
Zgodnie z rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług ( Dz.U. poz.394) od rozliczenia za kwiecień 2013 r. obowiązuje :

 • deklaracja VAT-7 wersja 14

 • deklaracja VAT-8 wersja 5

 • deklaracja VAT-9M wersja 3


natomiast od rozliczenia za II kwartał 2013 r. obowiązuje :

 • deklaracja VAT- 7K wersja 8

 • deklaracja VAT - 7D wersja 5


W związku z powyższym prosimy o stosowanie prawidłowych formularzy.
Ponadto, zachęcamy do składania deklaracji drogą elektroniczną przez system e-deklaracje.

(2013-06-04)
UMARZANIE LUB ROZKŁADANIE NA RATY ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH ABONAMENTOWYCH

(2013-01-02)
Kasy fiskalne w 2013 roku

Z dniem 1 stycznia 2013 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ( Dz.U. z 2012 poz.2012).

Istotną zmianą wynikającą z nowego rozporządzenia jest obniżenie limitu obrotów do zwolnienia do wysokości 20.000,-zł. Limit ten obowiązuje zarówno podatników kontynuujących działalność jak i rozpoczynających tę działalność w trakcie roku.
Podatnicy, którzy w 2012 roku przekroczyli limit 20.000,- zł, a nie przekroczyli limitu 40.000,-zł są zobowiązani rozpocząć ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kas rejestrujących od
1 marca 2013 r.

Podatnicy rozpoczynający w 2013 roku działalność gospodarczą próg zwolnienia będą ustalać w proporcji do okresu prowadzenia działalności - licząc od dnia , w którym zostanie dokonana pierwsza sprzedaż na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego do końca roku.

Według nowego rozporządzenia usługi świadczone przez szkoły nauki jazdy, które dotychczas były zwolnione z obowiązku ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kas rejestrujących tracą to zwolnienie z dniem 1 marca 2013 roku. Od tego dnia powinni więc rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży w kasach rejestrujących.

(2012-12-27)
Zmiana formy opodatkowania

Podatnicy , którzy prowadzą działalność gospodarczą i chcą dokonać zmiany formy opodatkowania na rok 2013 muszą to zrobić w terminie do dnia 21 stycznia 2013 roku.

Do tego dnia należy złożyć pisemne oświadczenie w sprawie wyboru formy opodatkowania do naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika.

(2012-11-30)
PIT- 11 przez internet

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesznie uprzejmie przypomina o możliwości składania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną przez system e-Deklarcje.
System e-Deklaracje jest bezpieczny i darmowy . To narzędzie nowoczesnej,efektywnej i przyjaznej administracji skarbowej.
Warunkiem złożenia deklaracji drogą elektroniczną jest posiadanie podpisu weryfikowanego przy pomocy ważnego certyfikatu. Taki podpis posiada zdecydowana większość firm, gdyż jest on konieczny do rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Podmioty inne niż osoby fizyczne chcąc skorzystać z tej formy przekazywania deklaracji muszą złożyć w urzędzie skarbowym w formie papierowej pełnomocnictwo podatnika lub płatnika upoważniające do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Deklaracje (PIT-11/PIT-40) można przesłać drogą elektroniczną z wykorzystaniem aplikacji ( modułów) dostarczonych przez producentów oprogramowania , które pozwalają na przesłanie deklaracji bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych podatnika oraz umożliwiają automatyczne podpisanie elektronicznie wszystkich przesyłanych deklaracji PIT-11/PIT-40.

W związku z powyższym w celu wywiązania się z obowiązku złożenia w ustawowym terminie formularzy rozliczeniowych PIT-11/PIT-40 serdecznie zapraszam do skorzystania z tej formy przesyłania dokumentów.

(2012-10-01)
Kolejne e-deklaracje bez e-podpisu
Od 1 października br płatnicy podatku VAT nie posiadający kwalifikowanego podpisu elektronicznego mogą składać do urzędu skarbowego deklaracje VAT ( VAT-7, VAT-7K, VAT-7D )przez internet .
Z tego uproszczenia mogą jednak korzystać tylko osoby fizyczne. Jednostki organizacyjne np. spółki muszą nadal posiadać kwalifikowany podpis.
Również osoby fizyczne, które dokonały jakieś czynności cywilno-prawnej i w związku z tym mają obowiązek złożenia deklaracji PCC mogą to zrobić przez internet bez posiadania kwalifikowanego podpisu.
Nowy sposób przesyłania deklaracji dotyczy okresów rozliczeniowych rozpoczynających się po 30 września br w przypadku deklaracji VAT lub od 1 października dla deklaracji PCC.

(2012-10-01)
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2013 roku

Od 1 stycznia 2013 roku podmioty, które w 2012 roku osiągną przychody netto w wysokości 4.936.560,-zł będą miały obowiązek założyć księgi rachunkowe.
Wynika to z przeliczenia : 1,2 mln euro x kurs euro z 30 września ( ponieważ dzień 30 września przypadał w niedzielę , bierze się kurs z piątku 28 września, który wynosił 4,1138).

Podstawa:art.2 ust.1 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r o rachunkowości ( tj. Dz.U. z 2009 r nr 152 poz. 1223 z późn.zm.)

(2012-07-16)
Kolejna akcja "Weź paragon"

Trwa kolejna letnia ogólnopolska akcja ,, Weź paragon,, . Pracownicy administracji skarbowej zachęcają konsumentów do brania paragonów fiskalnych i sprawdzają czy sklepikarze i restauratorzy prawidłowo ewidencjonują sprzedaż.

Biorąc paragon:
ułatwiasz sobie złożenia reklamacji
wspierasz uczciwą konkurencję
masz możliwość porównywania cen
masz możliwość kontroli przeprowadzonej transakcji
masz pewność, że zapłacony przez Ciebie podatek, zostanie poprzez budżet Państwa przeznaczony na cele publiczne

(2012-07-16)
Nowa usługa

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesznie uprzejmie informuje, że od dnia 18 czerwca 2012 roku na infolinii Krajowej Informacji Podatkowej uruchomiona została nowa usługa umożliwiająca uzyskanie informacji na temat potwierdzania numerów VAT kontrahentów z Unii Europejskiej .
Infolinia :
z tel. stacjonarnego: 801 055 055
z tel. komórkowego: (22) 330 03 30

(2012-04-02)
Pamiętaj o rocznym sprawozdaniu finansowym

Przedsiębiorcy, którzy są osobami prawnymi mają coroczny obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego ( bilans i rachunek wyników, dodatkową informację ) i przekazania go do urzędu skarbowego.

 • termin sporządzenia sprawozdania finansowego : do końca 3 miesiąca następnego roku podatkowego - zwykle jest to 31 marca

 • termin zatwierdzenie przez właściwe władze organizacji : do końca 6 miesiąca nowego roku podatkowego

 • termin do przekazanie do urzędu skarbowego: w ciągu 10 dni od daty jego zatwierdzenia.


Nieterminowe lub nie złożenia sprawozdania finansowego traktowane jest jak nie złożenie deklaracji podatkowej.

Podstawa prawna:

 • ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r ( Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.694 z późn zm)

 • ustawa z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz.U. z 2011r. Nr 74, poz.397 z późn. zm)(2012-03-28)
Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesznie przypomina, że podatnicy zaliczani do I grupy podatkowej ( z wyłączeniem teściów, synowej i zięcia )aby skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn maja obowiązek :

złożyć zgłoszenie SD-Z2 w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku
podatkowego ( data prawomocnego postanowienia lub akty poświadczenia dziedziczenia,
względnie data otrzymania darowizny)
Termin ten ma zastosowanie do spadków i darowizn nabytych od 01 stycznia 2007 r. ( data śmierci spadkodawcy)

Nie złożenie w/w terminach zgłoszenia powoduje, że nabycie rzeczy lub praw majątkowych podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczanych do I grupy podatkowej. Wówczas należy złożyć formularz SD-3.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn ( tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz.768)

 • rozporządzenie Ministra Finansow z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2011r. Nr 216, poz. 1276)

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 216, poz. 1278).(2012-03-09)
"Serwis pytaniowy"

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesznie uprzejmie informuje, że dla podatników którzy mają pytania lub wątpliwości dotyczące swoich rozliczeń, Ministerstwo Finansów przygotowało specjalny serwis pytaniowy. Dzięki niemu można zadawać pytania ekspertom ministerstwa przez specjalną stronę internetową. Można też dzięki stronie www wymieniać się wiedzą z innymi internautami. Z serwisu można skorzystać za pomocą strony www.szybkipit.pl lub bezpośrednio, wpisując pytanie.szybkipit.pl. Każdy niezalogowany użytkownik może swobodnie przeglądać wszystkie zadane przez serwis pytania, np. po kategoriach tematycznych, za pomocą tagów lub pytań najciekawszych czy najczęściej zadawanych. Użytkownik, który się zarejestruje lub zaloguje za pośrednictwem Facebooka, uzyska jeszcze szersze możliwości. Będzie mógł zadawać pytania, dołączać się do rozpoczętych wątków tematycznych, a także odpowiadać na pytania innych internautów. Uzyska też swoje konto w serwisie, które pozwoli mu śledzić status swoich pytań lub ułatwi dostęp do obserwowanych wątków. Korzystanie z serwisu nie wymaga podawania imienia i nazwiska, a jedynie nicka. Dzięki temu każdy może swobodnie korzystać z funkcjonalności bez obaw, że dane o jego rozliczeniu staną się powszechnie dostępne.

(2012-02-07)
Rozliczamy się przez internet

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesznie zachęca do złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej.

Już po raz kolejny mamy możliwość złożenia zeznania podatkowego przez Internet - system e-Deklaracje. Dostępność usług przez Internet jest dziś standardem.
System e-Deklaracje jest bezpieczny i całkowicie darmowy .Został stworzony w taki sposób, by podatnik mógł korzystać z niego bez żadnego wysiłku. Prowadzi przez kolejne kroki potrzebne przy wypełnianiu, a następnie przy wysłaniu deklaracji. Na bieżąco sprawdza poprawność wprowadzonych danych

Ministerstwo Finansów chcąc zapewnić bezpieczeństwo świadczonej usługi , wprowadziło bezpłatny podpis elektroniczny oparty na unikatowych cechach podatnika( nazwisko, imię, data urodzenia, identyfikator podatkowy NIP lub PESEL oraz kwotę przychodu z zeznania rocznego za 2010 r. W ten sposób wyeliminowana zostaje możliwość podszycia się pod podatnika.

Potwierdzeniem , że nasze zeznanie dotarło do urzędu jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru(UPO), które każdy użytkownik systemu powinien wydrukować w momencie kiedy jego zeznanie zostanie zarejestrowane w systemie. Jest to bardzo ważne, bowiem UPO jest dla podatnika jedynym dowodem wysłania zeznania

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości zawsze można skorzystać z Instrukcji wypełniania zeznań ''krok po kroku'' zamieszczonej na stronie www.e-deklaracje.gov.pl
Korzystając z tej formy rozliczenia oszczędzasz swój czas i swoje pieniądze.

(2012-01-23)
Informacja dotycząca zeznań za rok 2011
czytaj więcej

(2012-01-03)
Od 1 stycznia 2012 r. obowiązują niżej zamieszczone wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych

NIP-2 - zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem

NIP-7 - zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem

ZAP-3 - zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem

NIP-B - informacja o rachunkach

NIP-C - informacja o miejscach prowadzenia działalności

NIP-2/A - informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu

NIP-D - informacja o wspólnikach lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową

Wzory ww. formularzy określone zostały rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych (Dz. U. Nr 298, poz. 1765)

  
Portal podatkowy
Kontakt  
 
tel: 0-65 525 83 00
fax: 0-65 528 70 68
e-mail: us3014@wp.mofnet.gov.pl

Godziny pracy  
 
Godziny otwarcia:
poniedziałek 7 00 -18 00
wtorek-piątek 7 00 -15 00
 
Kasa czynna:
poniedziałek 7 00-17 00
wtorek-piątek 7 00-14 00

  

US Leszno 2005