banner
Witamy 23 kwietnia 2014 roku

ul. Mickiewicza 7, 64-100 Leszno tel. 0-prefix-65 Centrala: 525-83-00 Fax: 528-70-68

 

 Menu główne
· Strona główna
· Archiwum

 Informacje
· Oferty pracy
· Konta bankowe
· Podatek dochodowy
· Podatek VAT
· Sala Obsługi
· Licytacje
· Zamówienia publiczne
· Pomoc publiczna
· Ogłoszenia
· Kalendarz podatnika
· Wzory formularzy
· Wzory wniosków
· System Zarządzania Jakością
· Dla przedsiębiorców
· Karty informacyjne
· Standardy obsługi klienta

 Inne
· Linki
· Galeria

  

Aktualności

(2014-04-11)
Rozlicz PIT elektronicznie


(2014-04-08)
Wydłużony czas pracy urzędu

W związku z akcją składania zeznań w dniach 29 i 30 kwietnia br zostają wydłużone godziny pracy urzędu.
W tych dniach obsługa podatników odbywać się będzie w godz. od 7.00 do 18.00.

(2014-04-04)
NOWE ZASADY ODLICZNIA PODATKU VAT

Od dnia 1 kwietnia 2014 roku obowiązują nowe zasady odliczania i rozliczania podatku VAT od wszystkich wydatków dotyczących samochodów osobowych ...


(2014-03-25)
Deklaracja VAT-26!

W Dzienniku Ustaw z dnia 21 marca 2014 r , poz 371 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej -VAT-26.

(2014-03-25)
Brak PIT-11 lub PIT-8C

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesznie uprzejmie informuje, że brak PIT-11 lub PIT -8C nie jest powodem do pominięcia uzyskanych przychodów w zeznaniu rocznym.


(2014-03-19)
DZIEŃ OTWARTY w Urzędzie Skarbowym w Lesznie

sobota
5 kwietnia 2014 r.
9.00 - 13.00

W tym dniu będą mogli Państwo
 • złożyć zeznanie podatkowe, wszelką korespondencję
 • uzyskać wyjaśnienia i odpowiedzi w indywidualnych sprawach podatkowych
 • uzyskać informacje o zasadach rozliczeń za rok 2013
 • na dodatkowo uruchomionych stanowiskach złożyć zeznanie drogą elektroniczną z pomocą pracowników urzędu

oraz wziąć udział w prezentacji
,, e - Deklaracje dla wszystkich,, ( godz.9.30)
Zapraszamy
Naczelnik oraz Pracownicy
Urzędu Skarbowego w Lesznie


(2014-02-17)
PUNKT PTRZYJMOWANIA ZEZNAŃ PODATKOWYCH

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesznie uprzejmie informuj, że uruchomione zostaną punkty przyjmowania zeznań podatkowych w Gminie Wijewo, Włoszakowice i Krzemieniewie.
 • Dnia 4 marca br w godz. 10.00 - 14.00 Gmina Wijewo - siedziba Urzędu Gminy
 • Dnia 5 marca br w godz. 10.00 - 14.00 Gmina Krzemieniewo - siedziba Urzędu Gminy
 • Dnia 6 marca br w godz. 10.00 - 14.00 Gmina Włoszakowice - siedziba Urzędu Gminy
 • Dnia 2 kwietnia br w godz. 10.00 - 14.00 Gmina Krzemieniewo - siedziba Urzędu.

W punktach tych będzie można :
 • pobrać druki zeznań podatkowych

 • uzyskać wszelkich informacji dotyczących rozliczeń

 • złożyć zeznanie podatkowe drogą tradycyjną i przez internet

Tym, którzy po raz pierwszy będą mieli kontakt z internetowym rozliczeniem pomocą służyć będą pracownicy urzędu.

Ważne: wysyłając zeznanie przez internet należy znać kwotę przychodu z zeznania rocznego za rok 2012, ponieważ, w danych autoryzujących do podpisania zeznania za rok 2013 podatnik obowiązany jest wykazać kwotę ( sumę ) przychodów wynikających z dowolnego złożonego zeznania za rok 2012

(2014-02-07)
Nie masz internetu - wyślij PIT z siedziby Urzędu !

Uprzejmie informujemy, że na terenie Urzędu Skarbowego w Lesznie zostało utworzone odrębne stanowisko na którym można zasięgnąć wszelkich informacji dotyczących systemu e-deklaracje oraz przy pomocy pracownika urzędu przesłać swoje zeznanie podatkowe przez internet.

(2014-02-06)
List otwarty Ministra Finansów


(2014-02-05)
,,Nie bądź jeleń weź paragon,,

Rozpoczęły się ferie zimowe, a wraz z nimi ruszyła kolejna ogólnopolska edycja kampanii informacyjnej Ministerstwa Finansów ,,Nie bądź jeleń weź paragon,,. Akcja prowadzona jest od 20 stycznia do 2 marca 2014 r.
Akcja ma uświadomić społeczeństwu korzyści płynące z brania paragonów oraz z rzetelnego ewidencjonowania obrotów na kasach fiskalnych przez przedsiębiorców.
Kampania przypomina, że biorąc paragon:
 • ułatwiamy sobie złożenie reklamacji
 • wspieramy uczciwą konkurencję
 • zmniejszamy szarą strefę
 • zyskujemy pewność, że zapłacony przez nas w cenie towaru czy usługi podatek trafi do budżetu państwa
 • mamy pewność, że nie zostaliśmy oszukani
W ramach akcji pracownicy urzędów kontroli skarbowej, izb skarbowych oraz urzędów skarbowych prowadzą działania informacyjne, edukacyjne i kontrolne.
Kampania prowadzona jest przede wszystkim wśród właścicieli sklepów, stoisk, ich klientów oraz wśród młodzieży i dzieci.

Działania informacyjno-edukacyjne mają na celu podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa oraz kształtowania właściwych postaw obywatelskich, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Zachęcamy więc wszystkich podatników do wspierania kampanii i czynnego udziału w kształtowaniu poprawnych praktyk konsumenckich.

(2014-02-04)
Komunikat
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesznie uprzejmie zaprasza na szkolenie , które poświęcone będzie :
1.Zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014
2.Deklaracje przez internet
Szkolenie odbędzie się w siedzibie urzędu w dniu 10 lutego godz. 11.00, pok.305 III piętro
Serdecznie zapraszamy


(2014-02-03)
Wyślij PIT przez internet
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesznie zachęca Państwa do przesłania zeznania za rok 2013 przez internet.
To łatwy, prosty i szybki sposób złożenia zeznania. Można to zrobić bez wychodzenia z domu. Wystarczy wejść na stronę e-deklaracje.gov.pl
Program jest bezpłatny i podpowiada jak prawidłowo wypełnić formularz.

(2014-02-03)
Masz wątpliwości podatkowe?
Wejdź na stronę www.szybkipit.pl
Ministerstwo Finansów uruchomiło specjalną stronę internetową www.szybkipit.pl która pomaga w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych

(2014-01-20)
Rozliczasz podatek dochodowy w deklaracji PIT -28 , PIT-16A i PIT-19A skorzystaj z pomocy ekspertów...Zadzwoń do ministerstwa

(2013-12-31)
PIT-28 Ryczałt ewidencjonowany
Przypominamy, że przychody opodatkowane na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego rozliczyć należy składając do 31 stycznia 2014 deklaracje PIT-28 (wersja 17)
PIT-28 dotyczy:
 • prowadzących indywidualną pozarolniczą działalność gospodarczą rozliczana ryczałtowo

 • prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej osób fizycznych opodatkowanej ryczałtowo

 • osiągających przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze

Wybierając ryczałt ewidencjonowany należy pamiętać że:
 • nie możemy rozliczyć się wspólnie z małżonką lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko ( wyjątkiem jest , gdy ryczałtem opodatkowane są przychody z najmu prywatnego)

 • nie mamy prawa do odliczenia ulgi prorodzinnej

 • jeżeli nasze przychody za rok 2013 przekroczyły kwotę 150.000 euro to w 2014 roku nie możemy rozliczać się na ryczałcie.


(2013-12-19)
Przypominamy

Podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, którzy dokonają rozliczenia rocznego zgodnie z art. 44 ust.6 o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku podatkowego złożą zeznanie podatkowe nie muszą wpłacać zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio za kwartał.
Dzień 20 stycznia wyznacza jednocześnie termin zapłacenia podatku wynikającego z tego zeznania.
W związku z powyższym złożenie zeznania rocznego w terminie do 20 stycznia następnego roku, a niewywiązanie się podatnika z obowiązku zapłaty podatku w tym terminie powoduje u niego powstanie zaległości podatkowej w podatku dochodowym.

(2013-12-19)
Ostrzeżenie
przed firmami oferującymi wpis do rejestru przedsiębiorców za opłatą - karta informacyjna K-011


(2013-12-10)
Uwaga !

Z dniem 1 października 2013 roku rozszerzono katalog towarów ( załącznik 11 oraz dodany nowym załącznik 13 do ustawy,) wobec, których ma zastosowanie tzw. zasada odwrotnego obciążenia VAT.
Zasada odwrotnego obciążenia polega na tym, że obowiązek zapłaty podatku należnego z tytułu dokonanej transakcji przeniesiony zostaje na nabywcę danych towarów. W takim przypadku sprzedawca jest zwolniony z obowiązku zapłaty podatku.
Zasada ta ma jednak zastosowanie wyłącznie w określonej sytuacji. Nabywcą musi być podatnik czynny lub zwolniony z VAT ( podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą).
W związku z tym, podatnik dokonujący sprzedaży towarów objętych tą zasadą zobowiązany jest wykazać się należytą starannością przy sprawdzaniu kto jest nabywcą towarów będących przedmiotem transakcji.
W przypadku kiedy nabywca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny ( nie jest podatnikiem VAT) lub jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony z tytułu dokonywanych dostaw, dla których jest podatnikiem, podatek VAT rozliczają składając deklaracje VAT-9M
Deklaracje VAT-9M składa się w terminie do 25 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

(2013-12-10)
10 stycznia 2014 r. - PIT-12

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesznie przypomina, że podatnicy, którzy chcą, by zeznanie podatkowe złożył za nich pracodawca (płatnik) winni złożyć płatnikowi przed dniem10 stycznia 2014 roku oświadczenia na druku PIT-12.
Po złożeniu PIT-12 płatnik złoży za podatnika deklaracje roczną na druku PIT-40. Podatnik nie otrzyma więc do końca lutego informacji PIT-11. Otrzyma natomiast od płatnika do końca lutego 2014 r deklaracje roczną PIT-40.
W rozliczeniu rocznym dokonanym przez płatnika, podatnik nie będzie mógł skorzystać z ulg.

(2013-12-10)
Zmiana formy opodatkowania

Przypominamy, że podatnicy, którzy w 2014 roku zamierzają zmienić formę opodatkowania muszą o tym fakcie powiadomić Naczelnika Urzędu Skarbowego. W tym celu powinni złożyć w terminie do 20 stycznia w Urzędzie Skarbowym oświadczenie (wniosek).
Brak takiego oświadczenia będzie skutkowało pozostaniem na dotychczasowej formie opodatkowania.

(2013-11-25)
Nowe formularze PIT

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesznie uprzejmie informuje, że w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2013 r (Dz. U. Z 2013 r. poz. 1054 ) w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych zostały określone nowe wzory :
deklaracji:
 • PIT - 4R ( wersja 4)

 • PIT - 6/6L ( wersja 10)

 • PIT - 8 AR ( wersja 3)

informacji:
 • PIT - 8C ( wersja 6)

 • PIT - 11 ( wersja 20)

 • PIT - R ( wersja 16)

 • PIT- IFT - 1/IFT -1R (wersja 10 )

oświadczeń
 • PIT - 2 ( wersja 4)

 • PIT - 2A ( wersja 4)

 • PIT - 3 ( wersja 4)

 • PIT - 12 ( wersja 6)


W/w wzory mają zastosowanie do rozliczeń przychodów dochodów ( strat) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2013 r.

(2013-11-25)
Zmiany w zwrocie VAT za materiały budowlane

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesznie informuje, że ustawą z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi ( Dz. U.z 2013 r, poz. 1304) uchylona została z dniem 1 stycznia 2014 obowiązująca obecnie ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.
Od 1 stycznia 2014 roku zgodnie z w/w ustawą ulga ta będzie stopniowo wygaszana. Szczegóły zawarte się w Dz.U.z 2013 roku poz. 1304.

(2013-11-25)
Składamy deklaracje PIT- 6 /PIT- 6L

Naczelnik urzędu Skarbowego w Lesznie przypomina ,że z dniem 2 grudnia 2013 roku mija termin do złożenia przez osoby fizyczne uzyskujące dochody z działów specjalnych produkcji rolnej deklaracji PIT-6 /6L dla ustalenia zaliczek na podatek dochodowy na 2014 rok.

(2013-10-04)
UWAGA NOWOŚĆ
Kaucja gwarancyjna

Z dniem 1 października weszły w życie przepisy ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Poz.1027). Powyższą zmianą wprowadzono do ustawy m.in. dział Xa Odpowiedzialność podatkowa nabywcy w szczególnych przypadkach.
Instytucja odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe sprzedawcy dotyczy dostaw towarów wrażliwych, wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy tj. niektórych wyrobów stalowych (nieobjętych mechanizmem odwrotnego obciążenia), paliwa i złota nieobrobionego.
Funkcję ochronną, powodującą wyłączenie odpowiedzialności podatkowej nabywcy, pełni kaucja gwarancyjna, która może zostać złożona w formie :

 • depozytu pieniężnego na wyodrębniony rachunek urzędu skarbowego,

 • gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,

 • pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, do wyłącznego dysponowania, do wysokości składanej kaucji gwarancyjnej, środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku prowadzonym w tym banku lub tej kasie.


Wyłączenie solidarnej odpowiedzialności podatkowej nabywcy towarów wskazanych w załączniku nr 13 do ustawy następuje w wypadku, gdy na dzień dokonania dostawy zostały spełnione m.in. następujące warunki :

 • podmiot dokonujący dostawy tych towarów był wymieniony w wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną,

 • wysokość kaucji gwarancyjnej odpowiadała co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika lub kaucja ta wynosiła co najmniej 3 000 000 zł.


Wykaz podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną został udostępniony przez Ministerstwo Finansów w serwisie www.kaucja-gwarancyjna.mofnet.gov.pl.
Więcej informacji można znaleźć w komunikacie na temat kaucji gwarancyjnej na stronie BIP Ministerstwa Finansów oraz www.finanse.mf.gov.pl w dziale VAT/Kaucja gwarancyjna.

Rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w Lesznie do wpłat depozytu pieniężnego :
NBP O/O w Poznaniu
42 1010 1469 0016 5813 9120 1000

(2013-06-06)
NOWE WZORY DEKLARACJI VAT
Informujemy, że :
Zgodnie z rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług ( Dz.U. poz.394) od rozliczenia za kwiecień 2013 r. obowiązuje :

 • deklaracja VAT-7 wersja 14

 • deklaracja VAT-8 wersja 5

 • deklaracja VAT-9M wersja 3


natomiast od rozliczenia za II kwartał 2013 r. obowiązuje :

 • deklaracja VAT- 7K wersja 8

 • deklaracja VAT - 7D wersja 5


W związku z powyższym prosimy o stosowanie prawidłowych formularzy.
Ponadto, zachęcamy do składania deklaracji drogą elektroniczną przez system e-deklaracje.

(2013-06-04)
UMARZANIE LUB ROZKŁADANIE NA RATY ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH ABONAMENTOWYCH

(2013-01-11)
Składamy zeznania przez internet

Z roku na rok liczba podatników składających zeznania podatkowe przez internet stale wzrasta. To łatwy i szybki sposób przekazania zeznania do urzędu skarbowego bez konieczności posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zeznania podatkowe PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 ,PIT-39 , PIT16A oraz PIT-19A składamy za pośrednictwem stron www.e-deklaracje.gov.pl lub www.finanse.mf.gov.pl
Zachęcamy, więc do skorzystanie z tej formy składania zeznań podatkowych za rok 2012 .

W załączeniu oryginał listu otwartego Ministra Andrzeja Parafianowicza

(2013-01-02)
Kasy fiskalne w 2013 roku

Z dniem 1 stycznia 2013 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ( Dz.U. z 2012 poz.2012).

Istotną zmianą wynikającą z nowego rozporządzenia jest obniżenie limitu obrotów do zwolnienia do wysokości 20.000,-zł. Limit ten obowiązuje zarówno podatników kontynuujących działalność jak i rozpoczynających tę działalność w trakcie roku.
Podatnicy, którzy w 2012 roku przekroczyli limit 20.000,- zł, a nie przekroczyli limitu 40.000,-zł są zobowiązani rozpocząć ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kas rejestrujących od
1 marca 2013 r.

Podatnicy rozpoczynający w 2013 roku działalność gospodarczą próg zwolnienia będą ustalać w proporcji do okresu prowadzenia działalności - licząc od dnia , w którym zostanie dokonana pierwsza sprzedaż na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego do końca roku.

Według nowego rozporządzenia usługi świadczone przez szkoły nauki jazdy, które dotychczas były zwolnione z obowiązku ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kas rejestrujących tracą to zwolnienie z dniem 1 marca 2013 roku. Od tego dnia powinni więc rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży w kasach rejestrujących.

(2012-12-27)
Zmiana formy opodatkowania

Podatnicy , którzy prowadzą działalność gospodarczą i chcą dokonać zmiany formy opodatkowania na rok 2013 muszą to zrobić w terminie do dnia 21 stycznia 2013 roku.

Do tego dnia należy złożyć pisemne oświadczenie w sprawie wyboru formy opodatkowania do naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika.

(2012-11-30)
PIT- 11 przez internet

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesznie uprzejmie przypomina o możliwości składania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną przez system e-Deklarcje.
System e-Deklaracje jest bezpieczny i darmowy . To narzędzie nowoczesnej,efektywnej i przyjaznej administracji skarbowej.
Warunkiem złożenia deklaracji drogą elektroniczną jest posiadanie podpisu weryfikowanego przy pomocy ważnego certyfikatu. Taki podpis posiada zdecydowana większość firm, gdyż jest on konieczny do rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Podmioty inne niż osoby fizyczne chcąc skorzystać z tej formy przekazywania deklaracji muszą złożyć w urzędzie skarbowym w formie papierowej pełnomocnictwo podatnika lub płatnika upoważniające do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Deklaracje (PIT-11/PIT-40) można przesłać drogą elektroniczną z wykorzystaniem aplikacji ( modułów) dostarczonych przez producentów oprogramowania , które pozwalają na przesłanie deklaracji bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych podatnika oraz umożliwiają automatyczne podpisanie elektronicznie wszystkich przesyłanych deklaracji PIT-11/PIT-40.

W związku z powyższym w celu wywiązania się z obowiązku złożenia w ustawowym terminie formularzy rozliczeniowych PIT-11/PIT-40 serdecznie zapraszam do skorzystania z tej formy przesyłania dokumentów.

(2012-10-01)
Kolejne e-deklaracje bez e-podpisu
Od 1 października br płatnicy podatku VAT nie posiadający kwalifikowanego podpisu elektronicznego mogą składać do urzędu skarbowego deklaracje VAT ( VAT-7, VAT-7K, VAT-7D )przez internet .
Z tego uproszczenia mogą jednak korzystać tylko osoby fizyczne. Jednostki organizacyjne np. spółki muszą nadal posiadać kwalifikowany podpis.
Również osoby fizyczne, które dokonały jakieś czynności cywilno-prawnej i w związku z tym mają obowiązek złożenia deklaracji PCC mogą to zrobić przez internet bez posiadania kwalifikowanego podpisu.
Nowy sposób przesyłania deklaracji dotyczy okresów rozliczeniowych rozpoczynających się po 30 września br w przypadku deklaracji VAT lub od 1 października dla deklaracji PCC.

(2012-10-01)
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2013 roku

Od 1 stycznia 2013 roku podmioty, które w 2012 roku osiągną przychody netto w wysokości 4.936.560,-zł będą miały obowiązek założyć księgi rachunkowe.
Wynika to z przeliczenia : 1,2 mln euro x kurs euro z 30 września ( ponieważ dzień 30 września przypadał w niedzielę , bierze się kurs z piątku 28 września, który wynosił 4,1138).

Podstawa:art.2 ust.1 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r o rachunkowości ( tj. Dz.U. z 2009 r nr 152 poz. 1223 z późn.zm.)

(2012-07-16)
Kolejna akcja "Weź paragon"

Trwa kolejna letnia ogólnopolska akcja ,, Weź paragon,, . Pracownicy administracji skarbowej zachęcają konsumentów do brania paragonów fiskalnych i sprawdzają czy sklepikarze i restauratorzy prawidłowo ewidencjonują sprzedaż.

Biorąc paragon:
ułatwiasz sobie złożenia reklamacji
wspierasz uczciwą konkurencję
masz możliwość porównywania cen
masz możliwość kontroli przeprowadzonej transakcji
masz pewność, że zapłacony przez Ciebie podatek, zostanie poprzez budżet Państwa przeznaczony na cele publiczne

(2012-07-16)
Nowa usługa

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesznie uprzejmie informuje, że od dnia 18 czerwca 2012 roku na infolinii Krajowej Informacji Podatkowej uruchomiona została nowa usługa umożliwiająca uzyskanie informacji na temat potwierdzania numerów VAT kontrahentów z Unii Europejskiej .
Infolinia :
z tel. stacjonarnego: 801 055 055
z tel. komórkowego: (22) 330 03 30

(2012-04-02)
Pamiętaj o rocznym sprawozdaniu finansowym

Przedsiębiorcy, którzy są osobami prawnymi mają coroczny obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego ( bilans i rachunek wyników, dodatkową informację ) i przekazania go do urzędu skarbowego.

 • termin sporządzenia sprawozdania finansowego : do końca 3 miesiąca następnego roku podatkowego - zwykle jest to 31 marca

 • termin zatwierdzenie przez właściwe władze organizacji : do końca 6 miesiąca nowego roku podatkowego

 • termin do przekazanie do urzędu skarbowego: w ciągu 10 dni od daty jego zatwierdzenia.


Nieterminowe lub nie złożenia sprawozdania finansowego traktowane jest jak nie złożenie deklaracji podatkowej.

Podstawa prawna:

 • ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r ( Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.694 z późn zm)

 • ustawa z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz.U. z 2011r. Nr 74, poz.397 z późn. zm)(2012-03-28)
Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesznie przypomina, że podatnicy zaliczani do I grupy podatkowej ( z wyłączeniem teściów, synowej i zięcia )aby skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn maja obowiązek :

złożyć zgłoszenie SD-Z2 w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku
podatkowego ( data prawomocnego postanowienia lub akty poświadczenia dziedziczenia,
względnie data otrzymania darowizny)
Termin ten ma zastosowanie do spadków i darowizn nabytych od 01 stycznia 2007 r. ( data śmierci spadkodawcy)

Nie złożenie w/w terminach zgłoszenia powoduje, że nabycie rzeczy lub praw majątkowych podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczanych do I grupy podatkowej. Wówczas należy złożyć formularz SD-3.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn ( tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz.768)

 • rozporządzenie Ministra Finansow z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2011r. Nr 216, poz. 1276)

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 216, poz. 1278).(2012-03-09)
"Serwis pytaniowy"

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesznie uprzejmie informuje, że dla podatników którzy mają pytania lub wątpliwości dotyczące swoich rozliczeń, Ministerstwo Finansów przygotowało specjalny serwis pytaniowy. Dzięki niemu można zadawać pytania ekspertom ministerstwa przez specjalną stronę internetową. Można też dzięki stronie www wymieniać się wiedzą z innymi internautami. Z serwisu można skorzystać za pomocą strony www.szybkipit.pl lub bezpośrednio, wpisując pytanie.szybkipit.pl. Każdy niezalogowany użytkownik może swobodnie przeglądać wszystkie zadane przez serwis pytania, np. po kategoriach tematycznych, za pomocą tagów lub pytań najciekawszych czy najczęściej zadawanych. Użytkownik, który się zarejestruje lub zaloguje za pośrednictwem Facebooka, uzyska jeszcze szersze możliwości. Będzie mógł zadawać pytania, dołączać się do rozpoczętych wątków tematycznych, a także odpowiadać na pytania innych internautów. Uzyska też swoje konto w serwisie, które pozwoli mu śledzić status swoich pytań lub ułatwi dostęp do obserwowanych wątków. Korzystanie z serwisu nie wymaga podawania imienia i nazwiska, a jedynie nicka. Dzięki temu każdy może swobodnie korzystać z funkcjonalności bez obaw, że dane o jego rozliczeniu staną się powszechnie dostępne.

(2012-02-07)
Rozliczamy się przez internet

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesznie zachęca do złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej.

Już po raz kolejny mamy możliwość złożenia zeznania podatkowego przez Internet - system e-Deklaracje. Dostępność usług przez Internet jest dziś standardem.
System e-Deklaracje jest bezpieczny i całkowicie darmowy .Został stworzony w taki sposób, by podatnik mógł korzystać z niego bez żadnego wysiłku. Prowadzi przez kolejne kroki potrzebne przy wypełnianiu, a następnie przy wysłaniu deklaracji. Na bieżąco sprawdza poprawność wprowadzonych danych

Ministerstwo Finansów chcąc zapewnić bezpieczeństwo świadczonej usługi , wprowadziło bezpłatny podpis elektroniczny oparty na unikatowych cechach podatnika( nazwisko, imię, data urodzenia, identyfikator podatkowy NIP lub PESEL oraz kwotę przychodu z zeznania rocznego za 2010 r. W ten sposób wyeliminowana zostaje możliwość podszycia się pod podatnika.

Potwierdzeniem , że nasze zeznanie dotarło do urzędu jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru(UPO), które każdy użytkownik systemu powinien wydrukować w momencie kiedy jego zeznanie zostanie zarejestrowane w systemie. Jest to bardzo ważne, bowiem UPO jest dla podatnika jedynym dowodem wysłania zeznania

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości zawsze można skorzystać z Instrukcji wypełniania zeznań ''krok po kroku'' zamieszczonej na stronie www.e-deklaracje.gov.pl
Korzystając z tej formy rozliczenia oszczędzasz swój czas i swoje pieniądze.

(2012-01-23)
Informacja dotycząca zeznań za rok 2011
czytaj więcej

(2012-01-03)
Od 1 stycznia 2012 r. obowiązują niżej zamieszczone wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych

NIP-2 - zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem

NIP-7 - zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem

ZAP-3 - zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem

NIP-B - informacja o rachunkach

NIP-C - informacja o miejscach prowadzenia działalności

NIP-2/A - informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu

NIP-D - informacja o wspólnikach lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową

Wzory ww. formularzy określone zostały rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych (Dz. U. Nr 298, poz. 1765)

  
Kontakt  
 
tel: 0-65 525 83 00
fax: 0-65 528 70 68
e-mail: us3014@wp.mofnet.gov.pl

Godziny pracy  
 
Godziny otwarcia:
poniedziałek 7 00 -18 00
wtorek-piątek 7 00 -15 00
 
Kasa czynna:
poniedziałek 7 00-17 00
wtorek-piątek 7 00-14 00

  

US Leszno 2005